Kręgowce

Showing all 7 results

 • Tkanki zwierzęce / Układ ruchu / Układ pokarmowy człowieka/ Układ krwionośny / Układ odpornościowy / Układ oddechowy i wydalniczy / Układ rozrodczy / Układ nerwowy / Skóra i zmysły człowieka / Układ hormonalny

 • Wirusy, bakterie, sinice/ Protisty i grzyby / Mszaki i paprotniki / Nasienne / Tkanki roślinne / Budowa i funkcje korzenia, łodygi i liścia / Funkcjonowanie roślin 1 / Funkcjonowanie roślin 2 / Doświadczenia i obserwacje biologiczne / Tkanki zwierzęce i różnorodność zwierząt / Parzydełkowce / Płazińce i nicienie / Pierścienice i mięczaki / Stawonogi / Ryby / Płazy i gady / Ptaki i ssaki / Dodatkowe materiały

 • Ptaki i ssaki / Płazy i gady / Bezczaszkowce i ryby/ Tkanki zwierzęce

 • Dowiesz się o kryteriach podziału zwierząt. Poznasz wszystkie tkanki zwierzęce, ich budowę i funkcje. Rozwiążesz zadania maturalne.

 • Płazy: Przystosowania morfologiczne, anatomiczna i fizjologiczne płazów do życia w wodzie i na lądzie. Rozród i rozwój płazów.
  Gady: Przystosowania morfologiczne, anatomiczna i fizjologiczne współczesnych gadów do życia na lądzie. Rozród i rozwój gadów.
  Zadania maturalne: Rozwiążę przykładowe zadania z tego działu.
  Czas trwania: 2 godziny 7 minut

 • Poznasz budowę ptaków, oraz ich cechy przystosowawcze do lotu. Dowiesz się o funkcjonowaniu ssaków i cechach. Rozwiążesz zadania maturalne.

 • Poznasz budowę, środowisko życia i cechy ryb. Rozwiążesz zadania maturalne.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję