Matura z biologii – Plan działania na wrzesień

Jeśli zdajesz maturę z biologii to zapewne już wiesz, że materiału do nauki jest dużo. Ale spokojnie, nie ma co wpadać w panikę i martwić się na zapas. Jeśli będziesz działać systematycznie i uczyć się partiami poszczególnych działów, z pewnością wszystko opanujesz i maturę zdasz śpiewająco. Będzie to wymagało od Ciebie sporo pracy, ale skoro znajdujesz się na tej stronie i czytasz ten post, to z pewnością jesteś osobą podchodzącą do sprawy na poważnie i nie boisz się wyzwań.

Dla takich osób jak Ty, przygotowałam plan działania, który z pewnością ułatwi proces nauki do matury. Dzięki niemu cały wymagany na egzaminie materiał będziesz w stanie podzielić na małe fragmenty i na bieżąco sprawdzać swoje postępy. W tym poście podaję plan działania na wrzesień.

Życzę miłego czytania, a jeśli nadal czujesz, że ten ogrom materiału Cię wchłonie, pamiętaj, że nawet najdalszą podroż zaczyna się od pierwszego kroku.

Plan działania (1.09 – 1.10)


Jakie zagadnienia trzeba opanować z następujących działów?

 

 • Chemizm życia
 • Budowa i funkcjonowanie komórki
 • Podziały komórkowe

 

Składniki nieorganiczne

 

 1. przedstawić znaczenie biologiczne makroelementów, w tym pierwiastków biogennych;
 2. przedstawić znaczenie biologiczne wybranych mikroelementów (Fe, I);
 3. wyjaśnić rolę wody w życiu organizmów, z uwzględnieniem jej właściwości fizycznych i chemicznych;

 

Węglowodany

 

 1. przedstawić budowę węglowodanów (uwzględniając wiązania glikozydowe α, β);
 2. rozróżnić monosacharydy (glukoza, fruktoza, galaktoza, ryboza, deoksyryboza), disacharydy (sacharoza, laktoza, maltoza), polisacharydy (skrobia, glikogen, celuloza, chityna);
 3. określić znaczenie biologiczne węglowodanów, uwzględniając ich właściwości fizyczne i chemiczne;
 4. zaplanować oraz przeprowadzić doświadczenie wykazujące obecność polisacharydów w materiale biologicznym;

 

Lipidy

 

 1. przedstawić budowę lipidów (uwzględniając wiązania estrowe);
 2. rozróżniać lipidy proste i złożone, przedstawiać właściwości lipidów oraz określić ich znaczenie biologiczne;

 

Białka

 

 1. przedstawić budowę białek (uwzględniając wiązania peptydowe);
 2. rozróżnić białka proste i złożone;
 3. opisać strukturę I-, II-, III- i IV-rzędową białek;
 4. przedstawić wpływ czynników fizycznych i chemicznych na białko (zjawisko koagulacji i denaturacji);
 5. określić biologiczne znaczenie białek (albuminy, globuliny, histony, kolagen, keratyna, hemoglobina, mioglobina);
 6. przeprowadzić obserwacje wpływu wybranych czynników fizycznych i chemicznych na białko;

 

Kwasy nukleinowe

 

 1. porównać skład chemiczny i strukturę cząsteczek DNA i RNA, z uwzględnieniem rodzajów wiązań występujących w tych cząsteczkach;
 2. określić znaczenie biologiczne kwasów nukleinowych;

 

Budowa i funkcjonowanie komórki

 

 1. rozpoznać elementy budowy komórki eukariotycznej na preparacie mikroskopowym, na mikrofotografii, rysunku lub na schemacie;
 2. wykazać związek budowy błony komórkowej z pełnionymi przez nią funkcjami;
 3. rozróżnić rodzaje transportu do i z komórki (dyfuzja prosta i wspomagana, transport aktywny, endocytoza i egzocytoza);
 4. wyjaśnić rolę błony komórkowej i tonoplastu w procesach osmotycznych;
 5. zaplanować i przeprowadzić doświadczenie wykazujące zjawisko osmozy wywołane różnicą stężeń wewnątrz i na zewnątrz komórki;
 6. zaplanować i przeprowadzić obserwację zjawiska plazmolizy;
 7. przedstawić budowę jądra komórkowego i jego rolę w funkcjonowaniu komórki;
 8. opisać budowę rybosomów, ich powstawanie i pełnioną funkcję oraz określić ich lokalizację w komórce;
 9. przedstawić błony wewnątrzkomórkowe jako zintegrowany system strukturalno-funkcjonalny oraz określić jego rolę w kompartmentacji komórki;
 10. opisać budowę mitochondriów i plastydów ze szczególnym uwzględnieniem chloroplastów
 11. przedstawić argumenty przemawiające za endosymbiotycznym pochodzeniem mitochondriów i chloroplastów;
 12. wykazać związek budowy ściany komórkowej z pełnioną funkcją oraz wskazać grupy organizmów, u których ona występuje;
 13. przedstawić znaczenie wakuoli w funkcjonowaniu komórki roślinnej;
 14. przedstawić znaczenie cytoszkieletu w ruchu komórek, transporcie wewnątrzkomórkowym, podziałach komórkowych oraz stabilizacji struktury komórki;
 15. wykazać różnice w budowie komórki prokariotycznej i eukariotycznej;
 16. wykazać różnice w budowie komórki roślinnej, grzybowej i zwierzęcej;

 

Podziały komórkowe

 

 1. przedstawić organizację materiału genetycznego w komórce;
 2. wyjaśnić mechanizm replikacji DNA, z uwzględnieniem roli enzymów (helikaza, prymaza, polimeraza DNA, ligaza);
 3. opisać cykl komórkowy, z uwzględnieniem zmian ilości DNA w poszczególnych jego etapach;
 4. uzasadnić konieczność replikacji DNA przed podziałem komórki;
 5. opisać przebieg kariokinezy podczas mitozy i mejozy;
 6. rozpoznać (na preparacie mikroskopowym, na schemacie, rysunku, mikrofotografii) poszczególne etapy mitozy i mejozy;
 7. porównać przebieg cytokinezy w komórkach roślinnych i zwierzęcych;
 8. przedstawić znaczenie mitozy i mejozy w zachowaniu ciągłości życia na Ziemi;
 9. wyjaśnić znaczenie procesu crossing-over i niezależnej segregacji chromosomów jako źródeł zmienności rekombinacyjnej i różnorodności biologicznej;
 10. przedstawić apoptozę jako proces warunkujący prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmów wielokomórkowych;

 

Materiału jest sporo, ale dla chcącego nic trudnego:)
Gdyby jednak potrzebna była pomoc, to zapraszam na moje interaktywne lekcje online
>>> 
KLIKNIJ TU, aby sprawdzić szczegóły <<<

 

Pozdrawiam Ania

 


Nazywam się Ania Gajos i od 6 lat współtworzę Powtórkę z biologii. Z wykształcenia jestem nauczycielem biologii i pomagam uczniom w przygotowaniach do matury z biologii. Z moich lekcji online skorzystały już tysiące osób i dziś możesz spotkać ich na uczelniach zarówno w Polsce jak i za granicą 😉 Jeśli więc chcesz nauczyć się biologii i dobrze przygotować do matury to zapraszam do skorzystania z moich lekcji.

 

Zobacz inne artykuły z tego numeru

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję