Matura z biologii – Plan działania cz.3

Przyszedł listopad. Temperatura zaczęła pikować, a kolorowe drzewka przepoczwarzają się w czarne szkielety. Na szczęście mamy coś do czego można uciec. Oto kolejny plan działania, a w nim lista zagadnień, których warto się nauczyć jeszcze w tym miesiącu. Może nie jest to tak fajne jak bieganie po parku, ale przynajmniej nie złapiecie kataru czy innej kolki.   


P.S: Plan w formie pliku pdf znajduje się na naszej grupie wewnętrznej na FB Matura 2021 – Powtórka z biologii w zakładce Pliki.

 

Plan działania (15.11 – 15.12)
opracowała Anna Gajos


RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW ŻYWYCH

(Zwierzęta bezkręgowe i kręgowce)

1. Zwierzęta bezkręgowe

a) przedstawić budowę i tryb życia gąbek
b) wymienić cechy pozwalające na rozróżnienie parzydełkowców, płazińców, nicieni, pierścienic,
    stawonogów, mięczaków i szkarłupni
c) przedstawić budowę, czynności życiowe i tryb życia parzydełkowców, określa ich rolę w przyrodzie,
    omówić przemianę pokoleń u parzydełkowców na przykładzie chełbi modrej.
d) porównać cechy płazińców wolno żyjących i pasożytniczych w powiązaniu z ich trybem życia
e) na podstawie schematów opisać przykładowe cykle rozwojowe:
–   tasiemca – tasiemiec nieuzbrojony, uzbrojony
–   nicieni pasożytniczych – glista ludzka, włosień
   wymienić żywicieli pośrednich i ostatecznych oraz wskazać sposoby ich zarażenia wyżej
   wymienionymi pasożytami
f) wymienić najczęściej występujące płazińce i nicienie pasożytnicze, których żywicielem może być
    człowiek, podać sposoby zapobiegania szerzeniu się ich inwazji
g) rozróżnić wieloszczety, skąposzczety i pijawki (cechy budowy)
h) przedstawić znaczenie pierścienic w przyrodzie i dla człowieka
i) wymienić wspólne cechy stawonogów, podkreślając te, które zadecydowały o sukcesie ewolucyjnym
    tej grupy zwierząt
j) rozróżnić skorupiaki, pajęczaki, wije i owady oraz porównać środowiska życia, budowę
   i czynności życiowe tych grup
k) porównać przeobrażenie zupełne i niezupełne owadów
l) przedstawić znaczenie stawonogów w przyrodzie i życiu człowieka
m) porównać budowę i czynności życiowe ślimaków, małżów i głowonogów, rozpoznawać
      typowych przedstawicieli tych grup
n) znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla człowieka
o) wymienić charakterystyczne cechy strunowców na przykładzie lancetnika.

2. Zwierzęta kręgowe

a) wymienić cechy charakterystyczne ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków w powiązaniu ze
    środowiskiem i trybem życia
b) opisać przebieg czynności życiowych, w tym rozmnażanie się i rozwój grup wymienionych wyżej
c) dokonać przeglądu grup wymienionych wyżej z uwzględnieniem gatunków pospolitych i podlegających
ochronie w Polsce

d) na podstawie charakterystycznych cech zaliczyć kręgowce do odpowiednich gromad, a ssaki odpowiednio
do stekowców, torbaczy lub łożyskowców

e) przedstawić znaczenie kręgowców w przyrodzie i życiu człowieka.

3. Porównanie struktur zwierząt odpowiedzialnych za realizację różnych czynności życiowych

a) przedstawić zależność między trybem życia zwierzęcia (wolno żyjący lub osiadły) a budową ciała, w tym symetrią
b) opisać różne rodzaje powłok ciała zwierząt
c) rozpoznać (na ilustracji, rysunku, według opisu itd.) tkanki zwierzęce, podać ich funkcję i lokalizację w ciele zwierzęcia.
d) analizować rolę i współdziałanie układu mięśniowego i różnych typów szkieletu (wewnętrznego, zewnętrznego, hydraulicznego) podczas ruchu zwierząt
e) wymienić rodzaje zmysłów występujące u zwierząt, wymienić odbierane bodźce, określić
od
bierające je receptory i przedstawić ich funkcje

f) rozróżnić oczy proste od złożonych
g) wykazać związek między rozwojem układu nerwowego a złożonością budowy zwierzęcia
    przedstawić etapy ewolucji ośrodkowego układu nerwowego u kręgowców
h) podać przykłady regulacji hormonalnej u zwierząt na przykładzie przeobrażenia u owadów
i) podać różnice między układami pokarmowymi zwierząt w zależności od rodzaju pobieranego
   pokarmu
j) opisać rolę organizmów symbiotycznych w przewodach pokarmowych zwierząt (na przykładzie
   przeżuwaczy i człowieka)
k) wyjaśnić rolę płynów ciała krążących w ciele zwierzęcia
l) wykazać związek między budową układu krwionośnego a jego funkcją u poznanych grup zwierząt
m) wykazać znaczenie barwników oddechowych i podać ich przykłady u różnych zwierząt
n) na przykładzie poznanych zwierząt określić sposoby wymiany gazowej i wymienić służące jej
    narządy (układy)
o) wyjaśnić istotę procesu wydalania oraz wskazać substancje, które są wydalane z organizmów
     różnych zwierząt, w powiązaniu ze środowiskiem ich życia
p) podać przykłady różnych typów narządów wydalniczych zwierząt
q) wymienić typy rozmnażania bezpłciowego i podać grupy zwierząt, u których może ono zachodzić
r) podać różnicę między zapłodnieniem zewnętrznym a wewnętrznym, rozróżniać jajorodność,
    jajożyworodność i żyworodność i wymienić grupy zwierząt, u których takie typy rozmnażania występują
s) przedstawić podstawowe etapy rozwoju zarodka, wymienić listki zarodkowe, wyróżnić zwierzęta
     pierwo- i wtórouste
t) rozróżnić rozwój prosty (bezpośredni) od złożonego (pośredniego), podając odpowiednie
   przykłady
u) przedstawić rolę błon płodowych w rozwoju zarodka kręgowców lądowych.

 

Pozdrawiam Ania Gajos

P.S: Materiału jest sporo, ale dla chcącego nic trudnego:)
Gdyby jednak potrzebna była pomoc, to zapraszam na moje interaktywne lekcje online
>>> 
KLIKNIJ TU, aby sprawdzić szczegóły <<<

 

 

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję