Matura z biologii – Plan działania cz.5

Cześć! Witaj w nowym roku:)
Mam nadzieję, że fajnie minęły Ci święta, a na sylwestrze wybawiłeś się za wszystkie czasy. Teraz warto nieco bardziej przysiąść do nauki. Aby jakoś ułatwić Ci te przygotowania do matury, opracowałam już piątą część planu działania.

Dzięki niej będziesz wiedzieć na co zwrócić uwagę, ile już umiesz i w ile kilogramów kawy się zaopatrzyć by jakoś to wszystko ogarnąć 🙂 No dobra może nie będzie tak źle. Jeśli opanowałeś już materiał z czterech poprzednich planów to będzie to dla Ciebie bułka z masłem. A jeśli machnąłeś na nie ręką i stwierdziłeś “mam jeszcze czas”, to mam jedną radę. Kup dużo kawy, a żeby smakowała wyśmienicie dodaj do każdej filiżanki łyżeczkę kawy inki karmelowej, aby nadać jej wspaniały, karmelowy aromat. W ten sposób nauka stanie się przyjemnością 😉 

Dokument w formie pdfa umieszczę wkrótce na mojej grupie wewnętrznej Matura 2021- Powtórka z biologii.

Życzę miłej i owocnej nauki 🙂

 

Plan działania (1.01 – 1.02)
opracowała Anna Gajos

GENETYKA I BIOTECHNOLOGIA

 

1. Kwasy nukleinowe.

 1. przedstawić budowę nukleotydów;
 2. przedstawić strukturę podwójnej helisy i określić rolę wiązań wodorowych w jej utrzymaniu
 3. wykazać rolę podwójnej helisy w replikacji DNA oraz określić polimerazę DNA jako enzym odpowiedzialny za replikację
 4. Uzasadnić znaczenie sposobu syntezy DNA (replikacji semikonserwatywnej) dla dziedziczenia informacji
 5. opisać i porównać strukturę i funkcję cząsteczek DNA i RNA
 6. przedstawić podstawowe rodzaje RNA występujące w komórce (mRNA, rRNA i tRNA) oraz określić ich rolę

 

2. Informacja genetyczna i jej ekspresja.

 1. wyjaśnić sposób kodowania porządku aminokwasów w białku za pomocą kolejności nukleotydów w DNA, posługiwać się tabelą kodu genetycznego
 2. przedstawić poszczególne etapy prowadzące od DNA do białka (transkrypcja, translacja), uwzględniając rolę poszczególnych typów RNA oraz rybosomów
 3. przedstawić proces potranskrypcyjnej obróbki RNA u organizmów eukariotycznych
 4. przedstawić potranslacyjne modyfikacje białek (fosforylacja, glikozylacja)
 5. porównać strukturę genomu prokariotycznego i eukariotycznego

 

3. Regulacja działania genów.

 1. przedstawić teorię operonu
 2. wyjaśnić, na czym polega kontrola negatywna i pozytywna w operonie
 3. przedstawić sposoby regulacji działania genów u organizmów eukariotycznych

 

4. Genetyka mendlowska.

 1. wyjaśnić i umieć stosować podstawowe pojęcia genetyki klasycznej (allel, allel dominujący, allel recesywny, locus, homozygota, heterozygota, genotyp, fenotyp)
 2. przedstawić i umieć stosować prawa Mendla
 3. zapisać i analizować krzyżówki jednogenowe i dwugenowe (z dominacją zupełną i niezupełną oraz allelami wielokrotnymi, posługując się szachownicą Punnetta) oraz określać prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych genotypów i fenotypów w pokoleniach potomnych
 4. opisać sprzężenia genów (w tym sprzężenia z płcią) i przedstawić sposoby ich mapowania na chromosomie
 5. przedstawić sposób dziedziczenia płci u człowieka, analizować drzewa rodowe, w tym dotyczące występowania chorób genetycznych człowieka
 6. podać przykłady cech (nieciągłych) dziedziczących się zgodnie z prawami Mendla

 

5. Zmienność genetyczna i choroby genetyczne.

 1. określa źródła zmienności genetycznej (mutacje, rekombinacja
 2. przedstawić związek między rodzajem zmienności cechy (zmienność nieciągła lub ciągła) a sposobem determinacji genetycznej (jedno locus lub wiele genów)
 3. przedstawić zjawisko plejotropii
 4. podać przykłady zachodzenia rekombinacji genetycznej (mejoza)
 5. rozróżnia
 6. mutacje genowe: punktowe, delecje i insercje i określić ich możliwe skutki
 7. podać definicje mutacji chromosomowych i określić ich możliwe skutki
 8. podać przykłady chorób genetycznych człowieka wywołanych przez mutacje genowe (mukowiscydoza, fenyloketonuria, hemofilia, ślepota na barwy, choroba Huntingtona)
 9. podać przykłady chorób genetycznych wywoływanych przez mutacje chromosomowe i określić jaki mutacje je wywołują (zespoły Downa, Turnera i Klinefeltera)

 

6. Biotechnologia molekularna, inżynieria genetyczna i medycyna molekularna.

 1. przedstawić znaczenie biotechnologii tradycyjnej w życiu człowieka oraz podać przykłady produktów uzyskiwanych jej metodami (np. wino, piwo, sery)
 2. przedstawić najważniejsze typy enzymów stosowanych w inżynierii genetycznej (enzymy restrykcyjne, ligazy, polimerazy DNA)
 3. przedstawić istotę procedur inżynierii genetycznej (izolacji i wprowadzania obcego genu do organizmu)
 4. przedstawić zasadę metody PCR (łańcuchowej reakcji polimerazy) i jej zastosowanie
 5. przedstawić sposoby oraz cele otrzymywania transgenicznych bakterii, roślin i zwierząt, w tym podać potencjalne korzyści i zagrożenia płynące ze stosowania roślin transgenicznych w rolnictwie oraz transgenicznych zwierząt w badaniach laboratoryjnych i dla celów przemysłowych
 6. przedstawić procedury i cele doświadczalnego klonowania organizmów, w tym ssaków
 7. przedstawić sposoby i cele otrzymywania komórek macierzystych
 8. przedstawić różnorodne zastosowania metod genetycznych, m.in. w kryminalistyce i sądownictwie, diagnostyce medycznej i badaniach ewolucyjnych
 9. wyjaśnić, na czym polega poradnictwo genetyczne, oraz wymienić sytuacje, w których warto skorzystać z poradnictwa genetycznego i przeprowadzenia badań DNA
 10. opisać problemy etyczne związane z rozwojem inżynierii genetycznej i biotechnologii, w tym przedstawić kontrowersje towarzyszące badaniom nad klonowaniem terapeutycznym człowieka i formułować własną opinię na ten temat
 11. przedstawić perspektywy zastosowania terapii genowej
 12. przedstawić projekt poznania genomu ludzkiego i jego konsekwencje dla medycyny, zdrowia, ubezpieczeń zdrowotnych

 

Pozdrawiam Ania Gajos

P.S: Materiału jest sporo, ale dla chcącego nic trudnego:)
Gdyby jednak potrzebna była pomoc, to zapraszam na moje interaktywne lekcje online
>>> 
KLIKNIJ TU, aby sprawdzić szczegóły <<<

 

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję