Sklep

Showing 37–48 of 49 results

 • Z tej lekcji dowiesz się jak działa dobór naturalny, specjacja oraz prawa ewolucji. Poznasz przodków człowieka oraz cechy jakie odróżniają nas od innych naczelnych. Dodatkowo rozwiążesz zadania maturalne.

 • Poznasz pochodzenie, budowę, cykle rozwojowe oraz znaczenie mszaków i paprotników. Rozwiążesz zadania maturalne.

 • Dowiesz się wszystkiego co istotne na temat korzenia, łodygi i liścia. Poznasz ich budowę i funkcjonowanie oraz modyfikacje. Rozwiążesz zadania maturalne.

 • Dowiesz się co to są cechy dziedziczone w sprzężeniu z płcią oraz jak przedstawić to w postaci krzyżówki genetycznej. Poznasz przyczyny, rodzaje i skutki mutacji. Rozwiążesz zadania maturalne.

 • Z tej lekcji dowiesz się o różnorodności biologicznej, zanieczyszczeniach, sposobach ochrony przyrody, prawnych formach ochrony przyrody w Polsce, międzynarodowych formach ochrony przyrody. Dodatkowo rozwiążesz zadania maturalne.
  Czas trwania: 1:59

 • Poznasz cechy, budowę i środowisko życia stawonogów. Dowiesz się o cechach szkarłupni, ich budowie środowisku życia. Rozwiążesz zadania maturalne.

 • Dowiesz się jak dzielą się receptory i jak funkcjonują. Poznasz budowę i funkcjonowanie zmysłów człowieka. Rozwiążesz zadania maturalne

 • Poznasz budowa, cechy, znaczenie i środowisko życia pierścienic oraz mięczaków. Rozwiążesz zadania maturalne.

 • Płazińce: budowa i biologia płazińców wolno żyjących i pasożytniczych, przystosowania przywr i tasiemców do pasożytnictwa, wybrane cykle rozwojowe płazińców. Nicienie: morfologia i anatomia nicieni, cykle życiowe wybranych gatunków nicieni pasożytniczych.
  Czas trwania: 1:56

 • Poznasz budowę ptaków, oraz ich cechy przystosowawcze do lotu. Dowiesz się o funkcjonowaniu ssaków i cechach. Rozwiążesz zadania maturalne.

 • Płazy: Przystosowania morfologiczne, anatomiczna i fizjologiczne płazów do życia w wodzie i na lądzie. Rozród i rozwój płazów.
  Gady: Przystosowania morfologiczne, anatomiczna i fizjologiczne współczesnych gadów do życia na lądzie. Rozród i rozwój gadów.
  Zadania maturalne: Rozwiążę przykładowe zadania z tego działu.
  Czas trwania: 2 godziny 7 minut

 • Poznasz budowę i funkcjonowanie bezczaszkowców na przykładzie lancetnika, oraz budowę, środowisko życia i cechy ryb. Rozwiążesz zadania maturalne.