Matura z biologii – Plan działania na luty

Cześć! Oto szósta część Planu Działania. Mam nadzieję, że wcześniejsze plany masz już odhaczone, tematy ogarnięte i tylko czekasz by się zabrać za budowę i funkcjonowanie człowieka 🙂  Co zatem warto sobie powtórzyć w tym miesiącu? Już podpowiadam!

 

Plan działania (1.02 – 1.03)

 

Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka

 

1. Układ ruchu człowieka

 

 1. opisać współdziałanie mięśni, ścięgien, stawów i kości w ruchu człowieka;
 2. przedstawić budowę mięśnia szkieletowego (filamenty aktynowe i miozynowe, miofibrylla, włókno mięśniowe, brzusiec mięśnia);
 3. wyjaśnić, na podstawie schematu, molekularny mechanizm skurczu mięśnia;
 4. przedstawić sposoby pozyskiwania ATP niezbędnego do skurczu mięśnia;
 5. przedstawić antagonizm i współdziałanie mięśni w wykonywaniu ruchów;
 6. rozpoznać (na modelu, schemacie, rysunku) rodzaje połączeń kości i określić ich funkcje;
 7. rozpoznać (na modelu, schemacie, rysunku) kości szkieletu osiowego, obręczy i kończyn człowieka;
 8. wyjaśnić wpływ odżywiania się (w tym suplementacji) i aktywności fizycznej na rozwój oraz stan kości i mięśni człowieka;


2. Układ pokarmowy człowieka

 

 1. przedstawić rolę nieorganicznych i organicznych składników pokarmowych w odżywianiu człowieka, w szczególności białek pełnowartościowych i niepełnowartościowych, NNKT, błonnika, witamin;
 2. przedstawić związek budowy odcinków przewodu pokarmowego człowieka z pełnioną przez nie funkcją;
 3. przedstawić rolę wydzielin gruczołów i komórek gruczołowych w obróbce pokarmu;
 4. przedstawić proces trawienia poszczególnych składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym człowieka;
 5. zaplanować i przeprowadzić doświadczenie sprawdzające warunki trawienia skrobi;
 6. przedstawić proces wchłaniania poszczególnych produktów trawienia składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym człowieka;
 7. przedstawić rolę wątroby w przemianach substancji wchłoniętych w przewodzie pokarmowym;
 8. przedstawić zasady racjonalnego żywienia człowieka;
 9. podać przyczyny otyłości u człowieka oraz sposoby jej profilaktyki;
 10. przedstawić znaczenie badań diagnostycznych (gastroskopia, kolonoskopia, USG) w profilaktyce i leczeniu chorób układu pokarmowego, w tym raka żołądka, raka jelita grubego;

 

3. Układ oddechowy

 

 1. przedstawić warunki umożliwiające i ułatwiające dyfuzję gazów przez powierzchnie wymiany gazowej;
 2. wykazać związek lokalizacji (wewnętrzna i zewnętrzna) i budowy powierzchni wymiany gazowej ze środowiskiem życia;
 3. wykazać związek między budową i funkcją elementów układu oddechowego człowieka;
 4. opisać wymianę gazową w tkankach i płucach, uwzględniając powinowactwo hemoglobiny do tlenu w różnych warunkach pH i temperatury krwi oraz ciśnienia parcjalnego tlenu w środowisku zewnętrznym;
 5. analizować wpływ czynników zewnętrznych na funkcjonowanie układu oddechowego (tlenek węgla, pyłowe zanieczyszczenie powietrza, dym tytoniowy, smog);
 6. przedstawić znaczenie badań diagnostycznych w profilaktyce chorób układu oddechowego (RTG klatki piersiowej, spirometria, bronchoskopia);
 7. przedstawić rolę krwi w transporcie gazów oddechowych;

 


4. Układ krwionośny

 

 1. przedstawić rolę krwi w transporcie gazów oddechowych;
 2. wykazać związek między budową i funkcją naczyń krwionośnych;
 3. przedstawić budowę serca człowieka oraz krążenie krwi w obiegu płucnym i ustrojowym;
 4. przedstawić automatyzm pracy serca;
 5. wykazać związek między stylem życia i chorobami układu krążenia (miażdżyca, zawał mięśnia sercowego;
 6. przedstawić znaczenie badań diagnostycznych w profilaktyce chorób układu krążenia (EKG, pomiar ciśnienia tętniczego);


5. Układ odpornościowy

 

 1. przedstawić funkcje elementów układu limfatycznego i przedstawić rolę limfy;
 2. rozróżnić odporność wrodzoną (nieswoistą) i nabytą (swoistą) oraz komórkową i humoralną;
 3. opisać sposoby nabywania odporności swoistej (czynny i bierny);
 4. przedstawić narządy i komórki układu odpornościowego człowieka;
 5. przedstawić rolę mediatorów układu odpornościowego w reakcji odpornościowej (białka ostrej fazy, cytokiny);
 6. wyjaśnić, na czym polega zgodność tkankowa i przedstawić jej znaczenie w transplantologii;
 7. wyjaśnić istotę konfliktu serologicznego i przedstawić znaczenie podawania przeciwciał anty-Rh;
 8. analizować zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego (nadmierna i osłabiona odpowiedź immunologiczna) oraz podać sytuacje wymagające immunosupresji (przeszczepy, alergie, choroby autoimmunologiczne);

 

6. Układ nerwowy

 

 1. wyjaśnić istotę powstawania i przewodzenia impulsu nerwowego;
 2. wykazać związek między budową neuronu a przewodzeniem impulsu nerwowego;
 3. przedstawić działanie synapsy chemicznej, uwzględniając rolę przekaźników chemicznych, podać przykłady tych neuroprzekaźników;
 4. przedstawić drogę impulsu nerwowego w łuku odruchowym;
 5. porównać rodzaje odruchów i przedstawić rolę odruchów warunkowych w procesie uczenia się;
 6. przedstawić budowę i funkcje mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów człowieka;
 7. przedstawić rolę autonomicznego układu nerwowego w utrzymaniu homeostazy oraz podać lokalizacje ośrodków tego układu;
 8. wyjaśnić wpływ substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy, na funkcjonowanie organizmu;
 9. przedstawić wybrane choroby układu nerwowego (depresja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona) oraz znaczenie ich wczesnej diagnostyki dla ograniczenia społecznych skutków tych chorób;

 

7. Zmysły człowieka

 1. wykazać związek pomiędzy lokalizacją receptorów w organizmie człowieka a pełnioną funkcją;
 2. wykazać związek między budową i funkcją skóry kręgowców;
 3. przedstawić rolę skóry w syntezie prowitaminy D;
 4. wykazać związek nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV z procesem starzenia się skóry oraz zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób i zmian skórnych;
 5. przedstawić budowę oraz działanie oka i ucha człowieka;

 

8. Układ hormonalny

 

 1. wyjaśnić, w jaki sposób hormony steroidowe i niesteroidowe (pochodne aminokwasów i peptydowe) regulują czynności komórek docelowych;
 2. podać lokalizacje gruczołów dokrewnych człowieka i wymienić hormony przez nie produkowane;
 3. wyjaśnić, w jaki sposób koordynowana jest aktywność układów hormonalnego i nerwowego (nadrzędna rola podwzgórza i przysadki);
 4. wyjaśnić mechanizm sprzężenia zwrotnego ujemnego na osi podwzgórze – przysadka – gruczoł (hormony tarczycy, kory nadnerczy i gonad);
 5. przedstawić antagonistyczne działanie hormonów na przykładzie regulacji poziomu glukozy i wapnia we krwi;
 6. wyjaśnić rolę hormonów w reakcji na stres u człowieka;
 7. przedstawić rolę hormonów w regulacji tempa metabolizmu;
 8. określić skutki niedoczynności i nadczynności gruczołów dokrewnych;

 

9. Układ wydalniczy

 1. przedstawić związek między budową i funkcją narządów układu moczowego człowieka;
 2. przedstawić proces tworzenia moczu u człowieka oraz wyjaśnić znaczenie regulacji hormonalnej w tym procesie;
 3. analizować znaczenie badań diagnostycznych w profilaktyce chorób układu moczowego (badania moczu);

 

10. Układ rozrodczy

 

 1. przedstawić budowę i funkcje narządów układu rozrodczego męskiego i żeńskiego człowieka;
 2. przedstawić rolę błon płodowych w rozwoju zarodkowym owodniowców;
 3. analizować proces gametogenezy u człowieka i wskazać podobieństwa oraz różnice w przebiegu powstawania gamet męskich i żeńskich;
 4. przedstawić przebieg cyklu menstruacyjnego, z uwzględnieniem działania hormonów przysadkowych i jajnikowych w jego regulacji;
 5. przedstawić rolę syntetycznych hormonów (progesteronu i estrogenów) w regulacji cyklu menstruacyjnego;
 6. przedstawić przebieg ciąży z uwzględnieniem funkcji łożyska;
 7. analizować wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na przebieg ciąży;
 8. wyjaśnić istotę i znaczenie badań prenatalnych;
 9. przedstawić etapy ontogenezy człowieka, uwzględniając skutki wydłużającego się okresu starości;

 

P.S: Materiału jest sporo, ale dla chcącego nic trudnego:)
Gdyby jednak potrzebna była pomoc, to zapraszam na moje interaktywne lekcje online
>>> 
KLIKNIJ TU, aby sprawdzić szczegóły <<<

 

Pozdrawiam Ania

 


Nazywam się Ania Gajos i od 6 lat współtworzę Powtórkę z biologii. Z wykształcenia jestem nauczycielem biologii i pomagam uczniom w przygotowaniach do matury z biologii. Z moich lekcji online skorzystały już tysiące osób i dziś możesz spotkać ich na uczelniach zarówno w Polsce jak i za granicą 😉 Jeśli więc chcesz nauczyć się biologii i dobrze przygotować do matury to zapraszam do skorzystania z moich lekcji.

 

Zobacz inne artykuły z tego numeru

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję