Matura z biologii – Plan działania na marzec

 

1. Ekspresja informacji genetycznej

 

 1. porównań strukturę genu organizmu prokariotycznego i eukariotycznego;
 2. opisać proces transkrypcji z uwzględnieniem roli polimerazy RNA;
 3. opisać proces obróbki potranskrypcyjnej u organizmów eukariotycznych;
 4. przedstawić cechy kodu genetycznego;
 5. opisać proces translacji;
 6. porównać przebieg ekspresji informacji genetycznej w komórce prokariotycznej i eukariotycznej;
 7. przedstawić istotę regulacji ekspresji genów u organizmów eukariotycznych;

 

2. Dziedziczenie cech

 

 1. zapisać i analizować krzyżówki (w tym krzyżówki testowe) oraz określić prawdopodobieństwo wystąpienia określonych genotypów i fenotypów oraz stosunek fenotypowy w pokoleniach potomnych, w tym cech warunkowanych przez allele wielokrotne;
 2. przedstawić dziedziczenie jednogenowe, dwugenowe i wielogenowe (dominacja pełna, dominacja niepełna, kodominacja, współdziałanie dwóch lub większej liczby genów);
 3. przedstawić główne założenia chromosomowej teorii dziedziczności Morgana;
 4. analizować dziedziczenie cech sprzężonych;
 5. obliczyć odległość między genami; na podstawie odległości między genami określić kolejność ich ułożenia na chromosomie;
 6. wyjaśnić istotę dziedziczenia pozajądrowego;
 7. przedstawić determinację oraz dziedziczenie płci i cech sprzężonych z płcią;
 8. analizować rodowody i na ich podstawie ustalić sposób dziedziczenia danej cechy;

 

 

3. Zmienność organizmów

 

 1. opisać zmienność jako różnorodność fenotypową osobników w populacji;
 2. przedstawić typy zmienności genetycznej (rekombinacyjna i mutacyjna);
 3. rozróżniać ciągłą i nieciągłą zmienność cechy – wyjaśnić genetyczne podłoże tych zmienności;
 4. przedstawić źródła zmienności rekombinacyjnej;
 5. przedstawić rodzaje mutacji genowych oraz określić ich skutki;
 6. przedstawić rodzaje aberracji chromosomowych (strukturalnych i liczbowych) oraz określić ich skutki;
 7. określić na podstawie analizy rodowodu lub kariotypu podłoże genetyczne chorób człowieka (mukowiscydoza, fenyloketonuria, pląsawica Huntingtona, hemofilia, zespół Downa);
 8. wykazać związek pomiędzy narażeniem organizmu na działanie czynników mutagennych (fizycznych, chemicznych, biologicznych) a zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób;
 9. przedstawić transformację nowotworową komórek jako następstwo mutacji w obrębie genów kodujących białka regulujące cykl komórkowy oraz odpowiedzialnych za naprawę DNA;

 

4. Biotechnologia i inżynieria genetyczna

 

 1. rozróżnić biotechnologię tradycyjną i molekularną;
 2. przedstawić współczesne zastosowania metod biotechnologii tradycyjnej w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, rolnictwie, biodegradacji i oczyszczaniu ścieków;
 3. przedstawić narzędzia wykorzystywane w biotechnologii molekularnej (enzymy: polimerazy, ligazy i enzymy restrykcyjne) i określić ich zastosowania;
 4. przedstawić istotę technik stosowanych w inżynierii genetycznej (hybrydyzacja DNA, analiza restrykcyjna i elektroforeza DNA, metoda PCR);
 5. przedstawić zastosowania wybranych technik inżynierii genetycznej w medycynie sądowej, kryminalistyce, diagnostyce chorób;
 6. wyjaśnić, czym jest organizm transgeniczny i GMO – przedstawić sposoby otrzymywania organizmów transgenicznych;
 7. przedstawić potencjalne korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania organizmów modyfikowanych genetycznie w rolnictwie, przemyśle, medycynie i badaniach naukowych;
 8. podać przykłady produktów otrzymanych z wykorzystaniem modyfikowanych genetycznie organizmów;
 9. przedstawić zastosowania biotechnologii molekularnej w badaniach ewolucyjnych i systematyce organizmów;
 10. przedstawić sytuacje, w których zasadne jest korzystanie z poradnictwa genetycznego;
 11. przedstawić szanse i zagrożenia wynikające z zastosowań biotechnologii molekularnej;

 

 

P.S: Materiału jest sporo, ale dla chcącego nic trudnego:)
Gdyby jednak potrzebna była pomoc, to zapraszam na moje interaktywne lekcje online
>>> 
KLIKNIJ TU, aby sprawdzić szczegóły <<<

 

Pozdrawiam Ania

 


Nazywam się Ania Gajos i od 6 lat współtworzę Powtórkę z biologii. Z wykształcenia jestem nauczycielem biologii i pomagam uczniom w przygotowaniach do matury z biologii. Z moich lekcji online skorzystały już tysiące osób i dziś możesz spotkać ich na uczelniach zarówno w Polsce jak i za granicą 😉 Jeśli więc chcesz nauczyć się biologii i dobrze przygotować do matury to zapraszam do skorzystania z moich lekcji.

 

Zobacz inne artykuły z tego numeru

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk "Ustawienia". Ustawienia Rozumiem i akceptuję